βιολογικό μέλι

οκτώ ξεχωριστές ποικιλίες µελιού της ελληνικής γης…
οκτώ κρυστάλλινες νότες της φύσης